GAUTI PARAMĄ

Kokiais atvejais gali būti skirta Fondo parama?

Pamatinės Fondo vertybės: kantrybė, tikėjimas ir meilė (plačiau: skyrelyje “Apie”). Todėl finansinė parama skiriama atsižvelgiant į šiuos principus bei žemiau išvardintus kriterijus (kad parama būtų skiriama, svarstomas atvejis privalo atitikti bent 3 iš žemiau nurodytų kriterijų):

Parama gali būti skiriama, jei svarstymui pateiktas atvejis:

  • yra aktualus mažumų gyvenimo kokybei gerinti ir sudaro jiems palankesnes sąlygas dalyvauti visuomenės gyvenime.
  • skatina bendradarbiavimą tarp skirtingų kultūrų
  • įgyvendina mažumoms aktualią socialinę (ar kt.) inovaciją
  • suteikia galimybę neįgaliems vaikams gauti jiems reikalingą gydymą ar terapiją už mažesnę kainą

Norėdami gauti paramą, užpildykite Paraišką, ją pasirašykite ir nuskenuotą versiją atsiųskite adresu ajana.lolat@gmail.com

Paraiška bus apsvarstyta – sprendimą, ar Fondo parama bus suteikiama, pateiksime Jums per 12 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo datos.